Регионален мениджър Централна България

Севекс фарма ООД – динамично развиваща се маркетингова компания за работа с фармацевтични продукти, търси да назначи Регионален мениджър Централна България.

Задължения и отговорности

 1. Kоординиранa и контролира правилното прилагане на стратегията на компанията, за постигане на целите и задачите и увеличаване на резултатите в рамките на неговите отговорности.
 2. Реализиране на планираните маркетингови активности на регионално ниво, чрез комуникация, промоция и работа с ключови клиенти.
 3. Презентира продуктите на компанията пред лекари и фармацевти с цел увеличаване информираноста им за тях.
 4. Изпълнява плана за продажбите по утвърден от компанията график.
 5. Стриктно спазва графика за посещенията при лекари и фармацевти, изработен от самия него и съгласуван с прекия му ръководител.
 6. Поддържа и развива вече изградените бизнес отношения.
 7. Изгражда трайни отношения на доверие.
 8. Изгражда и поддържа корпоративен и продуктов имидж и лоялност.
 9. Създава нови контакти и развива нови райони.
 10. Дава предложения и предлага решения относно подобряването на работата във всички нейни аспекти.
 11. Изнася презентации и организира обучителни модули при лекари и фармацевти.
 12. Участва в организираните от лекари и фармацевти събития с цел представяне продуктите на компанията.
 13. Подържа и развива база данни за своите потенциални партньори.
 14. Демонстрира професионално поведение в съответствие с принципите на етичния кодекс и ценностите на компанията.
 15. Изготвя отчети за дейноста си.

Изисквания

 • Висше образование – Медицина, Фармация, Биология или Химия;
 • Предишен опит на подобна или сходна позиция минимум 1 г.;
 • Добра компютърна грамотност: MS Office;
 • Добри пазарни умения (комуникативност и умения да убеждава);
 • Способност за самодисциплина и управление на времето;
 • Активен шофьор;
 • Възможност за командировки;
 • За предимство се счита опит на сходна позиция или позиция медицински представител над 3 г.

Предложението

 • Приятна работна атмосфера;
 • Задълбочено въвеждащо обучение;
 • Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Оценка спрямо приноса и резултатите;
 • Технологично обезпечаване (служебен автомобил, таблет, телефон);
 • Социален пакет (ваучери за храна и допълнително здравно осигуряване).

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.