Регионален Мениджър продажби прескрипторни продукти

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

За свой клиент – водещ производител и дистрибутор на продукти, свързани със здравето, Скил Форс ЕООД търси мотивиран и подготвен за ролята Регионален Мениджър продажби – прескрипторни продукти, който да подпомогне дейностите, свързани с развитие на пазарния дял и взаимоотношенията с клиенти в София и Северозападна България.

Задължения и отговорности

 1. Отговаря за постигане на заложените цели за продажби на определените му лекарствени продукти и в поверения му регион (София и Северозападна България), съгласно бизнес плана и стратегията на компанията.
 2. Отговаря за идентифицирането на водещи и потенциални клиенти специалисти, ОПЛ и фармацевти в региона и за изграждането на трайни професионални отношения с тях.
 3. Идентифицира нови възможности за продуктово развитие с цел увеличаване на познаваемостта и продажбите на продуктите на компанията.
 4. Ръководи екип от медицински представители.
 5. Участва активно в организацията на фирмени мероприятия – срещи, симпозиуми и др., както и при провеждането на национални или регионални научни форуми.
 6. Изготвя периодични отчети за извършваната дейност съгласно изискванията на прекия си ръководител.
 7. Позицията е на пряко подчинение на Национален мениджър медицински екип.

Изисквания

 • Висше образование по Медицина, Фармация, Биология, Химия, Икономика или друга релевантна дисциплина;
 • Опит с прескрипторни продукти и управление на медицински представители;
 • 3+ години професионален опит в сферата на продажбите във фармацевтична компания;
 • Опит в управление на екип;
 • Комуникативни и презентационни умения;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Валидна шофьорска книжка.

Предложението

 • Възможност да се присъедините към успешен международен бизнес
 • Интересна и предизвикателна роля, като част от мотивиран екип
 • Отлични условия на работа
 • Интересна и динамична работа
 • Отлично възнаграждение и допълнителни придобивки
 • Възможност за професионално развитие

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография