Регионален мениджър – прескрипторни продукти за Южна България

Задължения и отговорности

 1. Отговаря за постигане на заложените цели за продажби на определените му лекарствени продукти и в поверения му регион (Южна България), съгласно бизнес плана и стратегията на компанията.
 2. Отговаря за идентифицирането на водещи и потенциални клиенти специалисти, ОПЛ и фармацевти в региона и за изграждането на трайни професионални отношения с тях.
 3. Идентифицира нови възможности за продуктово развитие с цел увеличаване на познаваемостта и продажбите на продуктите на компанията.
 4. Ръководи екип от медицински представители.
 5. Участва активно в организацията на фирмени мероприятия – срещи, симпозиуми и др., както и при провеждането на национални или регионални научни форуми.
 6. Изготвя периодични отчети за извършваната дейност съгласно изискванията на прекия си ръководител.
 7. Позицията е на пряко подчинение на Национален мениджър медицински екип.

Изисквания

 • Висше образование по Медицина, Фармация, Биология, Химия, Икономика или друга релевантна дисциплина;
 • 3+ години професионален опит в сферата на продажбите във фармацевтична компания;
 • Комуникативни и презентационни умения;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Валидна шофьорска книжка.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет включващ: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус „Препоръчай приятел“ по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография