Регионален мениджър Качествен контрол

Задължения и отговорности

 1. Контролира спазването и изпълнението на стандартите на ДЛП в процеса на изпитване на качеството на изходните суровини и материали, готова продукция и на междинните продукти, извършвани в лабораториите на заводите извън София, чрез управление на екипите, отговарящи за лабораториите в заводите на Софарма в страната.
 2. Контролира внедряването на нови технологии и методи за анализ и трансфер на аналитични методи, верификация и валидиране.
 3. Периодично извършва анализ на състоянието и функционирането на лабораториите в страната, спрямо стандартите на ДЛП (в т.ч. обучение на персонала; актуалност на материалната база, документация и др) и предлага корективни и/или превантивни мерки при необходимост.
 4. Подпомага за поддържане на аналитичните документации в актуалните им версии в лабораториитена КК в заводите извън София.
 5. Контролира поддържане продуктивността на лабораторията чрез мониторинг на натоварването на основните функционални анализи- хроматографски, физико-химични и микробологични;.
 6. Чрез ръководителите лаборатории в заводите извън София контролира правилното прилагане на актуални СОП и РИ за оценка на аналитичните резултати, резултати извън спецификацията и отклонения.

Изисквания

 • Висше образование в областите химия, фармация, биохимия, биотехнологии;
 • Практически познания и стаж по специалността като специалист/експерт/ ръководител в лаборатория за анализ на фармацевтични продукти и/или аналитична лаборатория не по-малко от 2 години;
 • Задълбочени познания в областта на добрите практики – добра производствена практика (GMP), добра лабораторна практика (GLP);
 • Отлични познания по органична химия и съвременни методи за анализ;
 • Практически опит с работа с нормативна документация за фармацевтично производство и с методики за анализи;
 • Опит с микробиологични методи за анализ ще се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност- MS Office и софтуерни програми за управление на аналитични апарати;
 • Английски език – минимум B2;
 • Активен шофьор.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда с възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Атрактивно възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване, включващо организирани профилактични прегледи     и поемане на стоматологични разходи;
 • Почивни дни между Коледа и Нова година;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила;
 • Множество отстъпки от фирми-партньори;
 • Редица вътрешни събития за служители и техните семейства;
 • Възможност за почивки в базите на Софарма на преференциални цени;
 • Подаръци за децата на служителите за Коледа, 1-ви учебен ден и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография