За нуждите на производствена единица на изкуствени и синтетични влакна ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР АД търси да назначи Ръководител звено /смяна/.

Месторабота: Ямбол

Задължения и отговорности
  • Поддържа и развива съществуващата технологична документация;
  • Следи за качеството на влаганите суровини;
  • Следи за правилното протичане на производствените процеси и спазването на технологичните норми;
  • Следи за качеството на произвежданата продукция и съответствието й с изискванията;
  • Следи за безопасните условия на труд и дава предложения за подобрения;
  • Участва в разработването на нови изделия;
  • Предлага и осъществява мерки за повишаване на производителността, ефективността и качеството на работа на оборудването във фирмата.

Изисквания
  • Образование – средно специално или бакалавър в областта на химията.
  • Организационен и професионален опит.

Ако проявявате интерес към тази позиция и считате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална автобиография на имейл: office@svepol.com