„К Ботаника“ ЕООД търси да назначи за производствената си база в с. Хотница ръководител участък.

Задължения и отговорности

 1. Ръководи дейността на участък, съобразно утвърдения производствен план.
 2. Контролира своевременното снабдяване на участъка с инструменти, суровини, работно облекло и лични предпазни средства.
 3. Следи и отговаря за производството на качествена продукция.
 4. Следи и носи отговорност за спазването на здравословни и безопасни условия на труд.
 5. Следи за изпълнението на производствения план-график на участъка.
 6. Води и съхранява производствената документация на участъка.
 7. Изпълнява и други задачи, свързани пряко с длъжността.

Изисквания

 • Образование: висше техническо или химическо образование;
 • Опит на същата или подобна позиция е предимство;
 • Правоспособност за боравене с взривни материали е предимство;
 • Добри организаторски и комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • Организираност и дисциплина.

Птредложението

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Социални придобивки: ваучери за храна в размер на 200,00 лв.;
 • Трудов договор и осигуровки съгласно трудовото законодателство;
 • Възможност за професионално израстване.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография