Задължения и отговорности

 • Ръководи процесите по производство, свързани с вторично преопаковане и преетикетиране на лекарствени продукти и клинични изпитвания като: 
  • Организира производствената дейност по вторично преопаковане на продукти;
  • Проверява и съхранява документите на продуктите и материалите;
  • Изготвя свързаната с дейността документация;
  • Контролира спазването на изискванията по Добрите производствени практики в производственото помещение;
  • Контролира работата на служителите, правилната експлоатация на помещенията,  оборудването и съхранението на стоката;
  • Подготвя процедури, инструкции и форми по ДПП.

Изисквания

 • Висше образование- образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност химия, биология или инженер-химик. Притежаването на специалност Магистър-фармацевт е предимство;
 • Практически опит във фармацевтично производство минимум 2 години;
 • Компютърна грамотност – MS Office /Word, Excel, Power point/;
 • Шофьорска книжка – категория В – активен шофьор;
  Постоянство и последователност в постигането на резултати. Прецизност и детайлност
 • Опит в ръководенето на хора се счита за предимство;
 • Препоръчително е познаването на изискванията на Добра дистрибуторска практика (GDP), Добра Производствена практика (GMP) и на приложимите законови и нормативни изисквания за дейността по търговия на едро с лекарства;
 • Отлични умения за организация, приоритизиране и планиране. Инициативност;
 • Умения за самостоятелно вземане на решение и решаване на проблеми.

Предложението

 • Работа в стабилна международна компания с водещи позиции на пазара в Европа;
 • Мотивиращо възнаграждение.
 • Социален пакет – допълнителна здравна застраховка и ваучери за храна;
 • Позитивен и подкрепящ екип от професионалисти;
 • Обучение, въвеждащо в естеството на работа;
 • Възможност за личностно и кариерно развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография