Ръководител производство – гранулиране, таблетиране и обвиване

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Организира и контролира изпълнението на производствената програма в частта гранулиране, таблетиране и обвиване, качествено и в срок, оптимално използване на капацитета на производственото оборудване и работната сила.
 2. Отговаря за стриктното спазването на стандартните оперативни процедури и инструкции за работа в сектора.
 3. Участва с предложения и становище при обсъждането на производствената програма на Завода, както и в подготовката и организацията на нейното изпълнение за частта, за която отговаря.
 4. Проверява и заверява с подпис партидните досиета на  лекарствените продукти в частта гранулиране, таблетиране и обвиване, подготвени за разпространение.
 5. Взема решения във връзка с организацията на производството, подобряване качеството на произвежданите продукти, в частта, за която отговаря.
 6. Участва активно във всички процеси на валидиране и квалификация и при внедряване на нови лекарствени продукти и технологии.
 7. Участва в подбора и обучението на персонала.

Изисквания

 • Висше образование (магистър, бакалавър) –  химия, фармация, биология, биотехнологии или друго релевантно;
 • Опит във фармацевтично производство;
 • Oпит в съставяне и работа със СОП и РИ, свързани със спазването на GMP изисквания;
 • Опит в управлението на хора мин. 3 години;
 • Английски език – минимум В2;
 • Добра компютърна грамотност- MS Оfice.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.