Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Във връзка с ефективната експлоатация на БиоЕЦ и разширяването на дейността си, БИО ПАУЪР ИНВЕСТ ЕООД търси квалифициран специалист, който да се присъедини към екипа на позиция: РЪКОВОДИТЕЛ ПРОИЗВОДСТВО.

Задължения и отговорности

 1. Ръководи, организира и контролира цялото производството на предприятието.
 2. Мотивира производствения екип, разпределя задачите му и следи за изпълнението им.
 3. Организира обезпечаване на производството със суровини и материали.
 4. Контролира технологичния процес, правилната експлоатация на оборудването и установената технология на производство.
 5. Изготвя работен график и следи за спазването му.
 6. Изготвя и поддържа регулярна отчетност на производствената дейност.
 7. Координира и контролира дейността на работниците за спазване на трудовата и технологичната дисциплина.
 8. Отговаря за подбора, обучението и сертифицирането на подчинените му служители, както и за професионалното им развитие.
 9. Участва в планирането и реализирането на проекти, технологичните иновации и оптимизации на производствения процес, както и в изграждането на нови обекти.

Изисквания

 • Подходящо висше образование – ел-образование, биология/химия или сродни;
 • Трудов стаж на ръководна позиция – най-малко 3 години;
 • Работа с компютър на потребителско ниво: WINDOWS, WORD, EXCEL;
 • Добро владеене на английски език;
 • Умения за самоорганизация и планиране, бързина на работа, спазване на сроковете и ръководене и мотивиране на оперативния персонал;
 • Мотивация и методичност при изпълнение на задачите, мислене, насочено към постигане на резултати;
 • Инициативност, стремеж към повишаване на квалификацията и усъвършенстване, лоялност, комуникативност, умения и нагласа за работа в екип.

Предложението

 • Постоянен трудов договор с осигуровки върху реалното възнаграждение;
 • Бонусна система, съобразена с постигнатите резултати в производството;
 • Социални придобивки – ваучери за храна, безплатно работно облекло;
 • Осигурен служебен транспорт;
 • Фирмено обучение и възможност за професионално развитие;
 • Работа с водещи международни фирми.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка