Ръководител пречиствателна станция

В момента компанията търси да назначи РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ.

Задължения и отговорности

 • Ръководи и управлява дейности свързани с правилното функционирaне на пречиствателната станция. на химически и битови замърсени води.
 • Ръководи и управлява всички дейности свързани с изискванията на ВиК оператор.
 • Ръководи у управлява всички дейности по добиване и третиране на води с питейни и не питейни качества.
 • Други дейности свързани с естеството на работа за позицията.

Изисквания

 • Висше образование- инженер химик;
 • Компютърна грамотност- Microsoft office- Excel, Word;
 • Комуникативни умения;
 • Отговорност към поставените задачи;
 • Спазване на изискуеми срокове и изисквания от контролните органи.

Предложението

 • Добро заплащане според квалификацията Ви и опита Ви;
 • Ваучери за храна;
 • Осигурен транспорт или транспортни разходи;
 • Работния процес се извършава на редовна смяна, на не сменен режим.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография