Ръководител отдел “Валидиране”

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Ветпром включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за и хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за Добра производствена практика (GMP).

Ветпром търси да назначи на постоянна заетост Ръководител отдел “Валидиране”.

Месторабота:

Радомир

Задължения и отговорности

 1. Ръководи, организира и контролира цялостната дейност в отдела.
 2. Организира дейностите по валидиране на процеси в съответсвие с политиката на фирмата за валидиране и поддържане на валидационния статус.
 3. Участва в дейностите по валидиране, чрез внедряване на методи и доукменти с цел постигане на съответствие с текущите изисквания на ДПП, както и изискванията на местните регулаторни органи.
 4. Изпълнява задачи произтичащи от политиките на фирмата, както и основните и стандартни оперативни процедури по валидиране. Изготвя или подпомага изготвянето на стандартни оперативни процедури и формати свързани с дейностите по валидиране.
 5. Участва във формиране на групата по проект за валидиране, отговаряща за планиране и преглед на всички дейности по валидиране.
 6. Формира екипи за валидиране/трансфер и разработване на процеси и осигурява обучение на членовете на екипите по стандратни оперативни процедури имащи отношение към специфичните дейности при валидиране на процеси.
 7. Участва в дейностите по изготвяне на Master Validation Plan.
 8. Организира изготвянето на документи за валидиране, Master Validation Plan, Проектен план за валидиране на процеси, Планове за изследване при валидиране на производствени процеси, оборудване, почистване, Производствени протоколи за валидиране на процеси, оборудване, почистване.
 9. Координира и контролира дейностите по изпълнение на валидиране.
 10. Въвежда и прилага научна обосновани методи за оценяване и анализиране на риска за качеството на продуктите.
 11. Потвърждава изпълнението на дейностите по валидиране на процеси, оборудване, почистване.
 12. Следи новостите и тенденциите във фармацевтичната промишленост и работи за имплементирането им във фирмата.
 13. Организира и провежда обучение на членовете на отдел “Валидиране“ съгласно плана за обучение в отдела.

Изисквания

 • Образование – Висше – Магистър или бакалавър;
 • Познания за Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за ветеринарно-медицинската дейност,регулаторните изисквания за производство на лекарства и ветеринарно – медицински продукти в Република България, Европейските и други международни стандарти за Добра производствена практика;
 • Познания за принципите за провеждане на одит са предимство;
 • Предишна работа във фармацевтична компания е предимство;
 • Много добри умения за работа с MS Office;
 • Английски език – добро владеене писмено и говоримо;
  Ориентираност към постигане на резултати;
 • Комуникативност, лоялност, коректност;
 • Инициативност и способност за предлагане на решения;
 • Стремеж към постоянно учене и развитие.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо и съпътстващи обучения;
 • Добро възнаграждение;
 • Осигуряване/заплащане на транспорт за живеещите извън гр. Радомир.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография