Ръководител лаборатория Трансфер, валидиране и възлагателни анализи

Ветпром търси да назначи “Ръководител лаборатория Трансфер, валидиране и възлагателни анализи“

Задължения и отговорности

 1. Организира и ръководи цялостната дейност за звеното.
 2. Провежда анализ на продукти, обект на възлагателни анализи.
 3. Систематизира получените резултати и дава заключение за извършените изпитвания.
 4. Осигурява извършването и удостоверява , че всички изпитвания , залегнали в нормативната и друга документация, са извършени.
 5. Уведомява незабавно Ръководител отдел „Контрол на качеството“ за анализираната, неотговаряща на нормативната документация продукция.
 6. Следи за изправността на аналитичната апаратура и валидационния и калибрационния статус на същата.
 7. Следи и контролира заявките за закупуване на стандарти, реактиви, филтри и други необходими материали.
 8. Провежда трансфер и валидиране на аналитични физикохимични методи при необходимост, като спазва стриктно вътрешнофирмените процедури.
 9. Създава и актуализира стандартни оперативни процедури, касаещи работата на подчиненото и звено, както и такива, касаещи работата на отдела като цяло.
 10. Създава и актуализира вътрешнофирмени спецификации и партидно-аналитични документации.
 11. Работи в екип и подпомага при необходимост дейността на останалите звена във фирмата.

Изисквания

 • Образование – висше магистър или бакалавър, в областта на фармация,химия,медицина, биотехнологии или биология;
 • Най-малко 4 години опит във фармацевтично производство и опит в изършването на качествен и количествен анализ на лекарства и субстанции във фармацевтично предприятие;
 • Личностни качества: отлични комуникационни умения, аналитичност, критична мисъл, организираност, умения за работа в екип, отговорност и коректност.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо обучение; Възможност за кариерно развитие и професионално обучение;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Програма “Доведи приятел” – бонусна програма насърчаваща личните препоръки в компанията;
 • Безплатен транспорт от/до: гр. София, гр. Радомир, гр. Перник и гр. Дупница;
 • Ваучери за храна;
 • Безплатно столово хранене;
 • Платен годишен отпуск 22 дни;
 • Закупуване на продукти от портфолиото на компанията на преференциални цени;
 • Допълнително здравно застраховане – разширен пакет на покритие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография