Предложението

 • Възможност за професионална реализация в предприятие което е част от международен холдинг;
 • Начално и последващо обучение от специалисти с голям професионален опит и специфични знания и умения;
 • Бонусна част, обвързана с резултатите от работата;
 • Допълнително здравно застраховане;
 • Безплатен транспорт;
 • Сума за Коледни празници и почивка;
 • Храна в работнически стол;
 • Ваучери за храна.

Задължения и отговорности

 1. Ръководи и дава решения за подобряване на контрола за качеството на работа в лабораторията.
 2. Подготвя и акредитира лабораторията пред акредитационните органи в страната.
 3. Упълномощен представител е на компанията пред ИА БСА.
 4. Издава и подписва техническите протоколи от анализите и изпитванията.
 5. Издава сертификати за окалина и масла.
 6. Отговаря за персонала в лабораторията.

Изисквания

 • Висше химическо или техническо /металургично/ образование;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография