Менпауър България е световен лидер в управлението на Човешките ресурси, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда. За свой партньор – водеща международна компания, производител на медицински газове, търси отговорен и квалифициран специалист, който да се присъедини към техния екип на позиция: Ръководител Качествен контрол.

Отговорностите на длъжността произтичат от изискванията, залегнали в ЗЛПХМ и Наредба 15 от 17 април 2009 г., издадена от Министерството на здравеопазването на Република България.

Задължения и отговорности

 1. Да одобрява или отхвърля, в зависимост от резултатите от изпитванията, на изходните и опаковъчни материали насипните, междинните и крайни лекарствени продукти – медицинските газове.
 2. Участва в събирането и оценката на партидната документация.
 3. Грантира извършването на всички необходими изпитвания, оценяването на свързаните с тях документи и тяхното съхранение.
 4. Следи за хигиенното поддържане и обслужването на помещенията и оборудването.
 5. Утвърждава спецификации, инструкции за вземане на проби, аналитични методики и процедури за осъществяване на качествен контрол.
 6. Осигурява извършването на валидиране на използваните процедури и методики за анализ.
 7. Участва в утвърждаването на писмени процедури, съответната документация и техните изменения.
 8. Участва в обучението на персонала.
 9. Участва в одобряването и контрола на доставчиците на изходни и опаковъчни материали.
 10. Участва в контрола на условията за съхранение на изходни и опаковъчни материали и крайните медицински газове.
 11. Осъществява контрол върху спазването на изискванията за добра производствена практика.
 12. Участва в извършването на периодични проверки и вземането на проби за контрол върху факторите, влияещи върху качеството на медицинските газове.
 13. Извършва калибриране на анализатори и отразява извършеното в дневници за калибриране и поддръжка на анализаторите.
 14. Контролира, поръчва и зарежда еталонни бутилки за анализатори.
 15. Контролира цялостния производствен процес по отношение на качеството и спазването на внедрените стандарти.
 16. Води и участва във вътрешни и външни одити на дружеството.
 17. Допринася за изпълнението на политиката и ефективното функциониране на системите за управление на качеството във фирмата.
 18. Познаване на процесите и изпълняване изискванията на документите на системата за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2008, ISO 22000: 2005, OHSAS 18001:2007, GMP и GDP.

Изисквания

 • Магистър по медицина, фармация, химия, биотехнология или биология ( в курса на обучение да са били включени дисциплините, посочени в чл. 26 от Наредба № 15 от 17.04.2009 г.);
 • Минимум 2 години практически опит във фармацевтичното производство и/или в извършването на качествен и количествен анализ на лекарствените продукти и активни вещества;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Отлични компютърни умения, MS Office;
 • Аналитично мислене, отговорност и проактивност.

Компанията предлага

 • Възможност за работа в бързоразвиваща се международна компания, лидер в страната;
 • Пълно работно време и възможност за кариерно развитие;
 • Въвеждащо и последващо постоянно обучение и допълнителна квалификация;
 • Отлични работни условия;
 • Конкурентно възнаграждение + бонус;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Ваучери за храна;
 • Работно време – от 8:00 ч. до 16:30 ч., от понеделник до петък.

Необходими документи за кандидатстване

 • Професионална автобиография