Във връзка с окомплектоване на екипа си, компанията търси да назначи: ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕХНОЛОГ.

Задължения и отговорности

 1. Периодично проверява и контролира поддържането на параметрите на технологични режим, съгласно технологичния регламент на дадена инсталация/участък и исканията към произвежданите продукти.
 2. Извършва технологични експертизи и анализи и дава предложения за подобряване и модернизация в предприятието.
 3. Участва при внедряването на нови технологии в производството при усъвършенстване на технологиите и намаляване на себестойността на продукцията.
 4. Участва в анализите на причините за получаване на брак при производството и дава препоръки и взема мерки, ако е по технологични причини.
 5. Подготвя и поддържа актуална технологичната документация, съгласува я с отделни звена, ангажирани в производството и контрола по спазването й и консултира колегите си в тази връзка.
 6. Участва в планирането и контрола по спазване на разходните норми за суровини, химикали, спомагателни материали и енергийни ресурси, анализира причините при преразход и предлага мерки за ограничаване в рамките на технологичния режим.
 7. Планира технологичните процеси в съответствие с изискванията по опазването на околната среда и безопасност на работа, вътрешнофирмените стандарти и изисквания за качество на клиенти и регулаторни органи.
 8. Изготвя предложения за промени и усъвършенстване на процедурите свързани с отдел “Производство”.

Изисквания

 • Висше химическо или инженерно-химическо образование;
 • Минимум пет години в производството на лаково-бояджийски / химически продукти;
 • Много добро владеене на английски език– писмено и говоримо;
 • Отлични комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип и поемане на отговорност;
 • Способност за работа в динамична среда и под напрежение;
 • Много добри умения за работа с MS Office.

Предложението

 • Реален трудов договор и осигуровки върху цялата заплата;
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв./месец;
 • Подаръчни ваучери за Коледа и Великден;
 • Допълнителнa медицинскa застраховка и групова застраховка „Живот“;
 • Допълнително медицинско осигуряване за членове на семейството;
 • Допълнително пенсионно осигуряване за сметка на работодателя;
 • Включване в програмата за обучение и развитие на персонала;
 • Изплащане на заплатата на 1во число от месеца, следващ отработения;
 • Закупуване на фирмени продукти с отстъпка;
 • Карти с отстъпки за пазаруване в Зора, Метро, Мr. Bricolage, Joy Optics, Петрол и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография