Производствен Лаборант

Фирма ВЕМО, производител на хранителни и фуражни добавки (с търговски марки ВемоХерб, ВемоЗим), търси да назначи амбициозен кандидат за длъжността:

ЛАБОРАНТ
Месторабота: гр. София

Изисквания:
- Образование: висше – химия, биотехнология или средно професионално химия, биотехнология;
- Добри познания по Органична и Аналитична химия, Инструментални методи и Биотехнологии;
- Опит на подобна позиция /предимство/;
- Отговорно отношение и прецизност към работата;
- Опит в работа със спектрофотометър и течен хроматограф /предимство/;
- Компютърна грамотност;
- Основно владеене на английски език, достатъчно да разбира изпълняваните аналитични процедури.
- Желание и хъс за работа;
- Лоялност и честност;
- Проактивност, идейност, личен стремеж към подобряване резултатите и имиджа на ВЕМО;
- Разбиране и осъзнаване, че всички заедно работим за нашето общо, още по-добро бъдеще.

Отговорности:
- Осъществяване на входящ и изходящ контрол на суровини и материали;
- Осъществяване на текущ и краен контрол на произвежданите продукти;
- Прецизно изпълнение на аналитични методи и анализиране на получените резултати;
- Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения.
- Отговаря за правилното използване на различните аналитични методи и уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.
- Извършва микробиологични анализи и дейности, свързани с тях;
- Трябва да знае физико-химичните характеристики на използваните суровини и материали и стандартизационните изисквания към тях;
- Трябва да знае съвременните средства, използвани за анализ и контрол на суровините, материалите и готовата продукция;
- Изготвя стандартни оперативни процедури;
- Изготвяне на текуща документация;
- Спазване на фирмените стандарти и процедури.

Фирмата предлага:
- Детайлно обучение и внимателно отношение в приятелска среда;
- Отлично възнаграждение, бонуси и социални придобивки;
- 26-32 дни платен годишен отпуск;
- Възможност да станете част от бързоразвиваща се компания, за която високото качество и перфекционизма са водещи ценности;
- Възможност да утвърдите и развивате своите качества в млад и динамичен екип от професионалисти;
- Всички необходими условия да си бъдем взаимно полезни и да се радваме на дългосрочни трудови отношения;
- Разнообразни и интересни задачи, спрямо личните ви качества;
- Възможност за кариерно развитие;
- Утвърдено работно време, което не надминава 40-часова работна седмица;
- Просторна, светла, подредена лаборатория, оборудвана с модерни съоръжения и апаратура;
- Достатъчно паркоместа; кътчета за почивка и др.

В случай, че тази обява представлява интерес за Вас, изпратете следните документи, като използвате платформата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5624883
- Мотивационно писмо;
- Професионална автобиография (CV) с телефон за връзка;
- Актуална снимка.

* Производствената база, лаборатория и административна част се намират в кв. Илиянци.