Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 • Подбира и планира адекватни средства и материали за реализация на образователната дейност съобразно индивидуалните заложби, способности, интереси и предпочитания на всяко дете.
 • Установява равнището на развитие на детето и редовно информира родителите за индивидуалния му прогрес.
 • Участва в реализирането на дейности в екип с останалите учители в училището.

Изисквания

 • ;Завършено висше образование степен “бакалавър” или “магистър” по специалност Химия, Биология или Физика
 • Познания по английски език;
 • Отлични комуникационни и междуличностни умения;
 • Прилагане на разнообразни преподавателски методи;
 • Ориентираност към постигане на високи резултати;
 • Желание за постоянно развитие и усъвършенстване;
 • Усет и такт за работа с деца;
 • Умение за работа в екип.

Предложението

 • Атрактивно възнаграждение; 
 • Приятна работна среда;
 • Възможност за непрекъснато усъвършенстване и развитие;
 • Отлични условия на труд.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография