Преподавател по природни науки и биология

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Подбира и планира адекватни средства и материали за реализация на образователната дейност съобразно индивидуалните заложби, способности, интереси и предпочитания на всяко дете.
 2. Установява равнището на развитие на детето и редовно информира родителите за индивидуалния му прогрес.
 3. Участва в реализирането на дейности в екип с останалите учители в училището.

Изисквания

 • Завършено висше образование степен “бакалавър” или “магистър” по специалност химия, биология и физика;
 • Познания по английски език;
 • Отлични комуникационни и междуличностни умения;
 • Прилагане на разнообразни преподавателски методи;
 • Усет и такт за работа с деца;
 • Умение за работа в екип.

Предложението

 • Трудов договор; 
 • Атрактивно  и конкурентно възнаграждение; 
 • Безплатен топъл обяд; 
 • Приятна работна среда;
 • Възможност за непрекъснато усъвършенстване и развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография