Преподавател по козметика в електронна платформа

Учебен център “Интелект-И” търси преподаватели които биха желали да участват в лекторски екип за провеждане на онлайн обучения по козметика в следните тематични области:

 • Основи на козметиката
 • Науката за кожата
 • Организация на козметичната дейност
 • Апаратура в козметичната дейност
 • Принцип на основните козметични процедури в козметиката
 • Козметични средства. Химически и Еко продукти
 • Общи науки пряко свързани с козметиката
 • Методи за епилация в козметичния салон
 • Козметични недостатъци на кожата

Предложението

 • Онлайн платформа за обучение в която преподавателя има достъп и управлява сам учебното съдържание, обучаемите лица, темите на курса и др.
 • Възнаграждение съобразено със реализираните обучения;
 • Възможност за допълнителен доход и дълготрайна заетост;
 • Гъвкаво работно време и възможност за съчетаване с други ангажименти;
 • Сътрудничество с млад екип с професионално отношение.

Задължения и отговорности

 • Професионално преподаване на учебен материал /чрез лайв видео, видеозаписи и теоретичен лекционен материал/;
 • Съставяне на задания и домашни;
 • Проверка на домашни и изпитни работи.

Изисквания

 • Завършено образование по релевантна специалност;
 • Професионален опит в сферата;
 • Готовност за лично развитие и самоусъвършенстване;
 • Желание за споделяне на знания;
 • Отговорност към поетите задължения;
 • Преподавателски опит е предимство.