Преподавател по ХИМИЯ, ФИЗИКА и БИОЛОГИЯ (STEAM)

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Преподавателският екип в гимназията е съставен от личности, които притежават талант да вдъхновяват учениците си.

Във връзка с разширяване на екипа училището търси да назначи: Учител по биология, химия и физика (STEAM), пълен хорариум.

Задължения и отговорности

 1. Планиране, организиране и провеждане на образователно – възпитателния процес по учебния предмет.
 2. Дейности по създаване на педагогическа среда, фокусирана върху развитието на познавателните интереси на учениците и мотивация за учене.
 3. Формиране на ключови компетентности в изучаването на учебната дисциплина.
 4. Планиране и извършване на дейности, свързана с прогреса и развитието на учениците и предоставяне на обратна връзка.
 5. Отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от училището.
 6. Участие в дейности, свързани с живота на Гимназията – събития, състезания, екскурзии, посещения на културни мероприятия и други.

Изисквания

 • Висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалност “Химия“, “Физика” или “Биология“.
 • Добра компютърна грамотност;
 • Познание и умения за проектно базираното преподаване;
 • Познание на съвременните методи на преподаване и умение да ги адаптира към индивидуалните нужди на учениците;
 • Умения за постоянно учене и развитие;
 • Умение за общуване с различни възрастови групи: ученици, учители, родители;
 • Умение за работа в екип;
 • Качества за баланс на емоциите в ежедневието.

Предложението

 • Условия за работа в креативна, подкрепяща и предразполагаща среда с ученика в центъра на учебния процес;
 • Личен план за професионално развитие и подкрепа от ментор – педагог;
 • Сплотен, приветлив и млад екип от професионалисти;
 • Свобода при избора на проектно базирана методология и други методи от неформалното образование;
 • Възможност за изява и реализиране на свежите Ви идеи;
 • Множество обучения за професионално и личностно развитие;
 • Възможност за участие в разработване на учебни материали;
 • Възможности и подкрепа за развиване на извънкласни дейности с учениците;
 • Модерна училищна база с мултимедия;
 • Малък брой ученици в клас;
 • Коректно отношение;
 • Добро възнаграждение;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Карта за спорт;
 • Ваучери за храна.

Необходим документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография