Преподавател Химия и Човекът и природата

Историята на ЧОУ ”Томас Едисън” започва от позабравената 1998 г. Изобретателят Томас Едисън е бил популярен със своето умение да се обгражда с най-талантливите и най-добрите учени от своето време. По примера на своя патрон продължаваме мисията и търсим нови учители–новатори . ЧОУ ”Томас Едисън” е в списъка на топ 10 частни училища в София, за поредна година е отличино за STEM лидер на България и най-високи резултати на НВО след 4-ти клас.

Изисквания

 • Висше образование в съответните области;
 • Научна подготовка и отлично познаване на предметната област;
 • Владее разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение, учене и мотивиране на учениците;
 • Владее разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на учениците и резултатите от учебния процес;
 • Комуникативност, инициативност, умения за работа в екип;
 • Компютърна грамотност: Интернет/ Office пакет/ Google tools/ Zoom/ умения за работа с различни образователни платформи/.

Предложението

 • Отлични условия за работа в креативна и предразполагаща среда;
 • Въвеждащо обучение и постоянни възможности за продължаване и повишаване на квалификацията;
 • Екип от професионалисти, подпомагащи вписването ви среда;
 • Възможност за изява и реализиране на вашите идеи;
 • Възможност за участие в разработване на учебни материали;
 • Подписване на основен трудов договор.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка или педагогическо портфолио