Продуктов представител

Аксон България АД е търговска компания с над 20 годишен опит на Българския пазар, вносител и дистрибутор на добре познати марки, лидери в своята категория.
Като представител за продуктите на компанията, за Варна, Вие ще отговаряте за:

• Поддържане и повишаване репутацията на компанията
• Промотиране на продуктите на компанията, чрез ежедневна работа с медицинските специалисти от Вашия регион
• Установяване и поддържане на дългосрочни партньорски отношения с водещи в областта си лекари
• Участие в специализирани мероприятия - конференции, конгреси, симпозиуми
• Проучване и развитие на пазара на продуктите на компанията
• Мониторинг на конкурентните компании и продукти в региона
• Ефективно боравене с наличната продуктова информация за постигане на максимална информираност на клиента
• Поддържане и актуализиране база данни

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• Образование в сферата на хранително- вкусовата индустрия, медицинска биология, химия и други свързани с посочените - минимално изискване
• Завършено образование в областта на хуманитарната медицина или фармация ще се счита за предимство
• Организирана, динамична и инициативна личност, ориентирана към постигане на резултати
• Комуникативност и добри презентационни умения
• Желание за работа с хора и готовност за работа в екип
• Добра компютърна грамотност
• Шофьорска книжка– категория “В”, активен шофьор
• Способност за работа в динамична среда и срокове
• Отговорно отношение при изпълнение на трудовите задължения
• Владеенето на Английски език е предимство

КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ ПОКРИВАТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НЯМА ДА БЪДАТ ПОКАНЕНИ ЗА ИНТЕРВЮ.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Постоянна работа на трудов договор при пълен работен ден
• Стимулиращо възнаграждение;
• Бонус система обвързана с резултатите
• Фирмени обучения
• Участие в специализирани семинари и работни срещи

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6011877