Помощник технолог в козметично прозводство

Вече 30 години, ние от biotrade сме сред най-успешните компании, разработваща иновативни решения за грижа за кожата. Прилагаме световни стандарти и безкомпромисно качество в производството си в България.

Задължения и отговорности

 1. Отговаряте за прецизното претегляне на суровините, които се влагат в производството на дермо-козметични продукти.
 2. Подпомагате приема на суровини и подредбата им в Склад Суровини.
 3. Почиствате оборудването след приготвяне на варка.
 4. Осигурявате техническа помощ, свързана с ефективно, безопасно и икономически рентабилно използване на суровини, материали и оборудване.
 5. В работата на служителя се налага вдигане на тежко при повдигане на началното количество суровини, за влагането им в производството.
 6. Следите и спазвате методите на работа, последователността на дейностите и отчитате точно тяхното изпълнение.
 7. Подпомагате Главния технолог при определяне на потенциални опасности или загуби.
 8. Следите прилагането на процедури и планове за безопасност и правите предложения за оптимизирането им при възможност.
 9. Осигурявате надеждна и безаварийна работа и правилна експлоатация на оборудването за което отговаряте.
 10. Поддържате машините и техническо оборудване в изправност и уведомявате своевременно при проблем.

Изисквания

 • Завършено средно или висше образование – химия, техническо или инженерно;
 • Технически знания и умения, опит в работа с производствена техника;
 • Предишен опит на подобна длъжност в производствена среда се счита за сериозно предимство;
 • Високо ниво на ефективност при работа в екип;
 • Отговорно отношение към работата с висока степен на дисциплинираност и самоконтрол;
 • Способност за вземане на решения в непредвидени ситуации.

Предложението

 • Стимулиращо материално възнаграждение;
 • Ежемесечни ваучери за храна;
 • Преференциална карта за спорт;
 • Дългосрочен ангажимент на постоянен трудов договор;
 • Отлични условия за работа в мотивиран екип от професионалисти;
 • Удобна локация, намираме се в кв. Дружба 1.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография