Докторантура и работа за студенти по ННП "Вихрен"

„T-Motors: От тавтомерията като феномен към тавтомерията като „задвижващ“ механизъм”, финансиран по Националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН) на Фонд „Научни изследвания“ е интердисциплинарен проект, чиято цел е разработване на молекулни устройства на основата на тавтомерен пренос на протон. Идеята е инспирирана в известна степен, но не само, от работите на Нобеловият лауреат Бен Феринга и включва теоретичен дизайн на подходящи структури, техният синтез и изследване тяхното действие в разтвор с помощта на молекулната спектроскопия.

В рамките на проекта през 2021 г. ще бъде отворена позиция за докторант с мотивиращо месечно заплащане (докторантска стипендия, съгласно националното законодателство, и допълнителен трудов договор с обща брутна заплата 1000 лв.).

Търсим студенти, учещи в магистърски програми по химия, които да изработят дипломната си работа при нас, и след това да заемат докторантски позиции в бъдеще. По време на изработване на дипломните работи, същите ще бъдат назначени на ½ работен ден с подходящо заплащане.

Желателен профил на кандидатите: интереси в органичната химия и/или молекулната спектроскопия; добър английски и много добра компютърна грамотност; амбициозни и мотивирани; способни да работят в колектив.

За контакти и повече информация по настоящата обява: Lantonov@tautomer.eu