Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Университет Париж-IV: Пари-Сорбон (Paris-Sorbonne University) обявява конкурс за докторантура на тема: Enhancing Biofuel Potential: Advanced Characterization of Lipids from Algal Biomass Using Artificial Intelligence.

Търсят се международни кандидати със завършена магистратура по химия или физика, с познания по програмиране с Pyton. Познания по machine learning са плюс, но не задължителни.

Крайният срок за кандидатстване е 31.01.2024 г.

Описание на проекта: https://soundai.sorbonne-universite.fr/dl/subjects/s/ff30ae/r/1iiAPc2NS1aLCysyhiqG0Q

Информация за условията за кандидатстване, за самия проект и за заплащането може да се намери на следния адрес:
https://soundai.sorbonne-universite.fr/dl/home

Кандидатстването е онлайн, през страницата на SOUND.AI