Отворена позиция за докторант в сфера: Разработване на строителни материали. Приложна минералогия. Направление 4.4 Науки за Земята

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Институт по Минералогия и Кристалография към БАН обявява конкурс за докторант в направление 4.4 Науки за Земята.

Предложението

  • Стипендия и гъвкаво работно време;
  • Научно-изследователска работа в перспективна сфера с модерна апаратура;
  • Участие в проекти и международно сътрудничество;
  • Кариерно развитие.

Изисквания

  • Магистър в сферата на технически науки;
  • Стремеж към познание и отдаденост.

  • Краен срок за подаване на документи 05.05.2024 г.