Дунавлаб ООД е с предмет на дейност извършване на лабораторни анализи с цел установяване безопасността и качеството на храните. Във връзка с увеличаване обема на дейност, компанията предлага работа за динамична и отговорна личност, на позиция “Отговорник по качество” в новоизградената акредитирана лаборатория “Дунавлаб” гр. Русе.

Задължения и отговорности

 1. Ръководи, организира, осъществява текущ и последващ вътрешен контрол свързан със Системата за управление на качеството в лабораторията.
 2. Създава и съхранява процедури, формуляри и списъци от СУК.
 3. Контролира правилното съставяне на записите свързани със СУК.
 4. Координира и документира дейностите, свързани с калибрирането на техническите средства в лабораторията.
 5. Осъществява контакти с представители на контролни органи,институции и доставчици.

Изисквания

 • Висше образование – Хранително – вкусови технолоии, Билогия, Химия, Биотехнология;
 • Познаване и прилагане на Стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018;
 • Опит на подобна позиция е предимство;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office, Internet;
 • Лоялност, отговорност, умение за работа в екип, комуникативност, аналитично мислене, тактичност, организираност.

Предложението

 • Възможност за професионално развитие;
 • Работа в млад и мотивиран екип;
 • Отлични условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • 5 – дневна работна седмица;
 • Служебен транспорт.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография