Задължения и отговорности

 1. Отговоря за цялостното планиране, организиране и ръководене на производствения и технологичен процес.
 2. Осъществява ежедневен оперативен контрол по организация на работата.
 3. Изготвя работни графици и организира производствения процес на смените спрямо производствените нужди.
 4. Следи и контролира спазването на производствената технология, на технологичните и качествените параметри на произвежданите продукти.
 5. Осъществява контрол за съответствието на произвежданите продукти с установените стандарти и изисквания за качество.
 6. Участва в обучението и повишаването на квалификацията на производствените оператори.

Изисквания

 • Висше химическо или техническо образование;
 • Предишен опит в производствено предприятие на сходна позиция – минимум 2 години;
 • Компютърни умения (MS Office);
 • Отлични организационни и комуникационни умения;
 • Умения за приоритизиране на задачите и опит в управлението на екипи.

Предложението

 • Работа в утвърдена компания в сферата на алтернативните горива;
 • Трудов договор и осигуровки върху цялата работна заплата;
 • Въвеждащо обучение на работното място;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв./месец;
 • Коледен бонус;
 • Финансов бонус при сключване на брак и раждане на дете;
 • Споделен абонамент за обучителната платформа “Уча се“;
 • Допълнителна здравна застраховка;
 • Подарък за новопостъпили служители и за рожден ден;
 • Подаръци за децата на всички служители за 1 юни, както и за всички първокласници на 15 септември;
 • Осигурен транспорт от гр. Русе до гр. Сливо поле и обратно;
 • Корпоративни събития и тийм билдинги.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография