АДМ Разград АД – световен лидер в осигуряването на храна за хора и животни и най-голямата световна компания за производство и преработка на селскостопански продукти, търси да назначи ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВО.

Позицията е на трисменен режим на работа и постоянен трудов договор.

Задължения и отговорности

 1. Управлявате технологичния процес, като осигурявате оптимален режим на работа на технологичното оборудване.
 2. Контролирате качеството на произвежданата продукция.
 3. Извършвате обслужване на оборудването.
 4. Поддържате и почиствате района, за който отговаряте.
 5. Стриктно спазвате стандартите и процедурите на фирмата.

Изисквания

 • Най-малко средно специално образование – техническо, химия, биотехнологии;
 • Можете да разчитате технологични схеми и техническа документация;
 • Имате свидетелство за управление на МПС;
 • Правоспособност за управление на кари е предимство.

Предложението

 • Условия за работа, отговарящи на изискванията на действащото трудово и осигурително законодателство;
 • Безопасни и здравословни условия на труд;
 • Възможности за повишаване на квалификацията и разширяване на професионалните знания и умения;
 • Социална политика, насочена към поддържане на добро качество на живот.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Срок за кандидатстване: 19 февруари 2024 г.