Ако желаете да работите за вече утвърдила се компания не само на българския, но и на международния пазар, станете част от екипа като ОПЕРАТОР ХИМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ (работа на 3 смени) .

Задължения и отговорности

 1. Организира, ръководи и контролира производствения процес на съответната инсталация.
 2. Осигурява нормален производствен процес, в съответствие със стандартите и инструкциите.
 3. Наблюдава и обслужва съоръженията и машините съгласно инструкциите.
 4. Води правилно технологичния режим при съблюдаване параметрите и показателите, определени в работните инструкции (нормален технологичен режим).
 5. Отговаря за спазване на инструкциите за работа, техниката на безопасност, хигиената на труда и противопожарната безопасност.

Изисквания

 • Средно образование;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Готовност за работа на смени.

Предложението

 • Конкуретна и адекватна стартова заплата;
 • Възможност за допълнителни възнаграждения (в зависисимост от индивидуалното представяне);
 • Осигуряване за втора категория труд;
 • Доплащане за нощен труд;
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв месечно;
 • Безплатно работно облекло;
 • Безплатна почивна база за служители и техните семейства;
 • Безплатен служебен транспорт;
 • Безплатен годишен медицински преглед и пакет изследвания;
 • Еднократна финансова помощ при раждане на дете;
 • Бонусна система “Доведи приятел”.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна професионална автобиография