Кока-Кола Хеленик търси да присъедини към своя екип кандидат за позицията Оператор Обработка вода.

Задължения и отговорности

 1. Извършва санитарно-хигиенна профилактика на съоръженията в завода и следи за тяхното правилно протичане.
 2. Контролира процес по поддържане и подготовка на основни суровини необходими за извършването на санитарно-хигиенна профилактика на съоръженията.
 3. Стриктно води записи и документация свързани с проведените профилактики.
 4. Следи за състоянието и изправността на съоръженията и уредите в отдела за санитарно-хигиенна профилактика.
 5. Води стриктно и коректно необходимите записи, които потвърждават извършването на необходимите санитаризации на работното оборудване.
 6. Поддържа чистотата и хигиената на отделението.
 7. Спазва стандартите по качество и безопасност на храните.
 8. Работата включва изпълняване на активна физическа дейност.

Изисквания

 • Средно образование, като специалност Химия/Хранителни технологии е предимство;
 • Готовност за работа на смени по график (12-часови смени, вкл. нощни);
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Гъвкавост и инициативност.

Предложението

 • Трудов договор, осигуровки и мотивиращо възнаграждение, което ще получаваш два пъти в месеца, с възможност за бонуси;
 • Допълнително здравно осигуряване, включващо здравен пакет за зъболекар, очила и лекарства;
 • Организиран служебен транспорт, осигурено работно облекло и въвеждащо обучение;
 • Безплатна консумация на фирмени продукти;
 • Възнаграждение за участие в програма „Доведи приятел“;
 • Възможност за издаване на карта за спорт;
 • Подарък по социалната политика на компанията за специални събития (сключване на брак, юбилей, раждане на дете, пенсиониране);
 • Преференциални фирмени отстъпки за различни услуги и обекти;
 • Работна среда с добри практики и позитивна атмосфера.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография