Оператор на инсталация за готови бетонови смеси

Задължения и отговорности

 1. Стартира и контролира производството на бетоновите смеси.
 2. Следи производствения процес при автоматичен режим на работа.
 3. Следи за доброто техническото състояние на машината и отговаря за ежедневното и обслужване.
 4. Констатира евентуални повреди по инсталацията и участва в тяхното отстраняване.

Изисквания

 • Oбразование в сферата на електротехниката, строителството или химията;
 • Техническа грамотност;
 • Умения за работа в екип;
 • Позитивно и отговорно отношение към работата.

Предложението

 • Мотивиращо възнаграждениe, обвързано с обема от работа и постигнатите резултати;
 • Трудов договор и осигуровки на реалното възнаграждение;
 • Коректно и навременно изплащане на трудовите възнаграждения;
 • Работа със съвременни машини с автоматизирано управление;
 • Обучение за кандидати без опит.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография