Оператор Фармацевтично производство

Продуктите на заводите на Тева в Дупница и в Троян се реализират в над 60 страни по света.

Поради разширяване на производството в завода в Дупница с нова мощност, компанията търси мотивиран кандидат за позицията Оператор Фармацевтично производство.

Задължения и отговорности

 1. Участва в процеса на производство на лекарствени продукти и води записи за извършените дейности.
 2. Почиства използваното оборудване и работните помещения след приключване на работна смяна.
 3. Спазва работния график и установените оперативни процедури.
 4. Стриктно спазва изискванията на Добрата производствена практика и Здраве и безопасност при работа за носене на работно облекло, хигиена и поведение в работните помещения.

Изисквания

 • Минимум средно образование (техническо и/или химическо би било предимство);
 • Готовност за работа на трисменен режим, въртящ график;
 • Не се изисква опит във фармацевтичното производство, но предишен опит в производствена сфера, се счита за предимство;
 • Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения;
 • Ориентираност към постигане на резултати;
 • Базови умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel).

Предложението

 • Атрактивна стартова заплата в зависимост от опит и образование;
 • Допълнително увеличение от 10-15% след успешен изпитателен срок;
 • Ежегодна актуализация на заплащането съобразно представянето;
 • Месечна добавка за храна (100 лв.);
 • Допълнителни месечни придобивки (150 лв.) – включващи доплащане за работа на смени и избор от услуги – карта за спорт, допълнително пенсионно осигуряване и различни абонаменти;
 • Годишен бонус за представяне (около една месечна заплата);
 • Медицинска застраховка – луксозен пакет с покритие за стоматолог, болнично лечение, лекарства, диоптрични стъкла;
 • Застраховка злополука и критично заболяване;
 • Осигурен организиран транспорт до работното място;
 • Въвеждащо обучение с ментор;
 • Ясна кариерна пътека и индивидуален план за развитие;
 • Достъп до голям набор от обучения;
 • Награди за добри постижения – Teva Stars;
 • Програма „Препоръчай приятел“ с бонус 900 лв.;
 • Допълнителен отпуск за стаж;
 • Личните моменти са важни – събития за семействата ни, подаръци за раждане на дете и сключване на брак, разнообразни инициативи.

Размерът на стартовата заплата зависи от предишния опит и степен на образование. Значително предимство носят: предишен производствен опит или опит от фармацевтичната индустрия; работа със SAP; познания по английски език; висше образование в области като химия, биология, физика, технически специалности, математика, компютърни науки или други подходящи за позицията.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиорафия