Оператор обработка на водата в ПСОВ

Изисквания към кандидатите:
1. Образование – висше - инженерно или химическо.
2. Компютърна грамотност.
3. Умения за работа в екип, съобразителност при вземане на решения, прецизност, конфиденциалност и лоялност.

Необходими документи:
1. Заявление за постъпване на работа.
2. Автобиография с актуална снимка.
3. Копие от документ за завършено образование.

Работа на 12-часови смени.
Месторабота: гр. Троян

Събеседване ще се проведе само с одобрените по документи кандидати.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5612538