ОДИТОР НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ISO 14001

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси да назначи към отдела за сертификационни услуги в офис София служител за длъжността: ОДИТОР НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (СУОС).

Описание на длъжността:

Участие в/провеждане на сертификационни и контролни одити на системи за управление на околната среда, съгласно ISO 14001. Длъжността има възможност за развитие и в направление ESG. ESG (Environmental, Social and Governance) представлява обща рамка за управление на въздействието върху околната среда, обществото и вътрешната организация от компаниите. Прилагането на ESG елементи във всяка една компания цели да отговори на променящата се регулаторна и бизнес среда.

Задължения и отговорности

 1. Провеждане на сертификационни и контролни одити на СУОС във фирми-клиенти на дружеството в България.
 2. Изготвяне на доклади от проведените одити.
 3. Комуникация с корпоративни клиенти.
 4. Познания относно приложимото законодателство и постоянно актуализиране на познанията си във връзка с изменения в нормативната уредба.
 5. Участие в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността.

Изисквания

 • Висше образование (екология, опазване на околната среда, химия, или друго сходно техническо образование – е предимство);
 • Опит на длъжност / позиция, свързана с екологията и управлението на околната среда;
 • Добро ниво на английски език;
 • Компютърна грамотност;
 • Шофьорска книжка.
 • Успешно завършен курс за Водещи/Вътрешни одитори на СУОС – предимство.

Предложението

 • Обучение;
 • Застраховка „Живот и медицински разходи“;
 • Ваучери за храна;
 • Възможности за развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография