Ръководител участък

„К Ботаника“ ЕООД търси да назначи за производствената си база в с. Хотница ръководител участък. Задължения и отговорности Ръководи дейността на участък, съобразно утвърдения производствен план. Контролира своевременното снабдяване…

Лаборант

„К Ботаника“ ЕООД търси да назначи за производствената си база в с. Хотница лаборант. Задължения и отговорности Извършва входящ контрол на суровини и материали, изисква сертификати и свидетелства. Подготвя…

Старши експерт

Регионална здравна инспекция – Варна търси да назначи старши експерт в отдел „Радиационен контрол” към дирекция „Обществено здраве”. Изисквания за заемане на длъжността Завършено висше образование с ОКС „Бакалавър…

Медицински представител

Лаборатории Synevo са част от семейството на Medicover – водещ международен доставчик на здравни и диагностични услуги. Medicover оперира в Европа над 25 години и предоставя диагностични услуги в…

Отговорник по качество

Дунавлаб ООД е с предмет на дейност извършване на лабораторни анализи с цел установяване безопасността и качеството на храните. Във връзка с увеличаване обема на дейност, компанията предлага работа…

Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти

Медитрайл Интернешънълс EООД, с предмет на дейност клинични проучвания, търси да присъедини към екипа си специалист на позицията Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти. Задължения и…

Ръководител лаборатории „Качествен контрол“

РУБЕЛЛА БЮТИ АД, гр. Рудозем е най-голямата българска козметична компания с над 42-годишни традиции в производството и търговията с козметични и хигиенни продукти. Във връзка с въвеждането в производството…

Консултант Медицински изделия

ОТОТОН ЕООД е лидер в търговията на дребно със специализирани медицински продукти. Във връзка с разширяване на дейността си търси да назначи КОНСУЛТАНТ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ за търговски обект в гр. София, намиращ се жк….

Медицински представител

Кенди Фарма търси да назначи Медицински представител за гр. Бургас. Задължения и отговорности Медицинският представител е отговорен за създаването и развитието на дългосрочни отношения с лекари и фармацевти в…
МАГНАЛАБС e мултинационална компания, специализирана в производството и дистрибуцията на фармацевтични продукти и хранителни добавки. В България компанията представлява редица американски и европейски производители в областта на здравеопазването и…