Медицински представител – Медикаменти по лекарско предписание

Софарма АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество,…

Специалист в сектор Гранулиране

Софарма АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество,…

Инженер “Осигуряване на качеството”

Софарма АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество,…

Младши експерт

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА към МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО обявява конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Физико-химични показатели, остатъци и токсикология“ на дирекция „Продукти за…

Медицински представител

Натурфарма е международна динамично развиваща се компания в областта на хранителните добавки и медицинските изделия. Във връзка с разширяване на бизнеса си, търси да назначи високомотивиран, отговорен и амбициозен…

Химик в пречиствателна станция за отпадни води

„В и К Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на една щатна бройка на длъжност “ХИМИК” в акредитирана лаборатория “Води”. Задължения и отговорности…

Химик в Клиника по съдебна медицина и деонтологития

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска” ЕАД е най-старата болница и една от най-големите в страната. Тя е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната болнична дейност…

Верификатор на емисии на парникови газове

ДЖИ ЕМ АЙ Верифай ЕООД търси верификатор на емисии на парникови газове, на инсталации, участващи в търговия с квоти за емисии на парникови газове. Задължения и отговорности Да води…

Младши експерт в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност…

Лаборант, отговорник по качеството в пътна лаборатория

Пътна лаборатория в Асфалтова база с. Семчиново търси да назначи лаборант. Задължения и отговорности Взема технически проби и образци за извършване на пресевен анализ на произведените асфалтови смеси и…