Технолог разработване на лекарствени продукти

Фортекс Нутрасютикалс ООД е динамично развиваща се българска компания, с лидерска позиция на българския пазар за хранителни добавки и лекарства. Във връзка с разрастване на производствените мощности, компанията предлага…

Технолог – развитие на млечни продукти

В тази роля вие ще разработвате нови продукти и производствени процеси, за да посрещнете нуждите на клиентите. Ще можете да подобрите и модифицирате съществуващи продукти и процеси, за да…

СУПЕРВАЙЗЪР ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

София Мед е производител на широка гама от валцовани и екструдирани продукти от мед и медни сплави със или без покритие, които се използват в разнообразни промишлени, електрически, разпределителни,…

Аналитик – Химична лаборатория

Софарма АД – най-голямата българска фармацевтична компания, търси да назначи Анлитик – Химична лаборатория zа „Завод за твърди, полутвърди и течни лекарствени форми“ – с. Врабево. Задължения и отговорности…
Университет Париж-IV: Пари-Сорбон (Paris-Sorbonne University) обявява конкурс за докторантура на тема: Enhancing Biofuel Potential: Advanced Characterization of Lipids from Algal Biomass Using Artificial Intelligence. Търсят се международни кандидати със…

Търговски представител

Флоравит е официален представител на BetterYou в България, разпознаваема марка хранитекни добавки на спрей от Великобритания. Флоравит изгражда вече 6 години коректни търговски взаимоотношения с партньори на територията на…
Във връзка с бързото разрастване на свой клиент – българска компания с богата 30-годишна история – лидер в производството на бързооборотни стоки, HRS търси специалист, който ще подпомага дейността,…

Физик/Химик

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ-БАН) търси да назначи Физик/Химик за работа в Лаборатория „Композитни и наноструктурирани оптични материали“. Работата се състои в отлагане на…

Химик

НЦРРЗ търси да назначи специалист на пълен работен ден (7 часа) в лаборатория „Индивидуален дозиметричен контрол“. Описание на дейността Контрол на индивидуална еквивалентна доза. Лабораторна дейност. Обработка на данни….

Специалист лабораторни анализи (лаборант)

Изпитвателна лаборатория към “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Плевен, търси да назначи Специалист лабораторни анализи (лаборант). Задължения и отговорности Извършва физико-химични анализи на води. Извършва пробовземане на водни проби….