Лабораторията (ЦНИЛ) към ДИАЛ ООД е лаборатория с над 65 годишна история и традиции в изпитването на химични, физикохимични, радиохимични, радиологични, радиометрични и дозиметрични параметри на обекти от околната…
“Млин – 97” АД гр. Разград е водещ производител на хлебни изделия – солети и различни видове брашна, търси да назначи мотивирани кандидати за длъжността: Лаборант към Качествен контрол….
Фирма “ЕКОМЕТ 90” ЕООД търси да назначи медицински представител за Пловдив и региона за добавки Doleran Pharma. Задължения и отговорности Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с лекари и…
Фирма “ЕКОМЕТ 90” ЕООД търси да назначи медицински представител за Бургас и региона за добавки Doleran Pharma. Задължения и отговорности Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с лекари и фармацевти….
Фирма “ЕКОМЕТ 90” ЕООД търси да назначи медицински представител за Стара Загора и региона за добавки Doleran Pharma. Задължения и отговорности Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с лекари…
Пиер Фабр България, част от Лаборатории Пиер Фабр е солидна компания с дълга история и традиции. Занимава се с развитието на иновативни продукти и решения, водещи клиентите от Здравето…
Основен предмет на дейност на Момина крепост АД – гр. Велико Търново е производство и търговия на медицински изделия за еднократна употреба. Като спомагателна дейност фирмата развива още производство…
ХИМАКС ФАРМА е иновативна, съвременна и динамична българска фармацевтична компания, която в продължение на почти 30 години едоверен партньор на дистрибутори, аптеки и болници в страната. ХИМАКС ФАРМА гарантира безопасността…
„Свилоцел” ЕАД е надежден и предпочитан работодател в общината, предлагащ сигурност и добра работна среда на служителите си.Фирмата е производител на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина. Производственият процес…
Лабораторията (ЦНИЛ) към ДИАЛ ООД е лаборатория с над 65 годишна история и традиции в изпитването на химични, физикохимични, радиохимични, радиологични, радиометрични и дозиметрични параметри на обекти от околната…