УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ФИЗИКА ЗА 7 КЛАС

За предстоящата учебна година 2023/2024 търсим да назначим високо мотивиран и отговорен преподавател по физика и химия. Очакваме нашият колега да обича децата, да носи вдъхновение и радост на…

ХИМИК – Мениджър продажби

Фирма Валерус търси да назначи Химик на пълен работен ден за позицията мениджър продажби. Работата се състои в продажба на лабораторна стъклария, реактиви и апаратура. Изисквания Магистърска или бакалавърска…
СОЛ България ЕАД, част от SOL GROUP, лидер в производството на медицински и индустриални газове и газове за хранителната промишленост, търси да назначи за нуждите на своя производствена инсталация, опитен…

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ регион Бургас

Биотрейд търси енергичен колега, който да се грижи с внимание и професионализъм за клиентите в Бургас и района. Задължения и отговорности Представя и продава продуктите пред дистрибутори, фармацевти и дерматолози в регион…

Химик Технолог

Астра и Ко ООД – компания, производител на продукти на битовата химия търси да назначи мотивиран професионалист за позицията ХИМИК ТЕХНОЛОГ. Задължения и отговорности Задава режима на работа, контролира…

Химик

Прогрес АД е фирма в състава на Холдинг Загора с над 110 годишна традиция в производството на висококачествени технически отливки от сив и сферографитен чугун. В момента компанията търси да…

Инженер-химик

Верила Лубрикантс АД – предприятие за производство на смазочни греси – търси да назначи инженер-химик. Заводът се намира непосредствено до жп гара Верила в село Равно Поле на 6…
Фирма АСМ2 ЕООД търси да назначи сервизен инженер за поддръжка и сервизно обслужване на предлаганата от фирмата специализирана апаратура. Заадължения и отговорности Да извършва следпродажбени услуги, включващи инсталиране, калибриране,…
Лаборатория “Органичен синтез и стереохимия” към Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН търси дипломиран магистър за редовна докторантура по направление 4.2. Химични науки. Докторантурата е…