ТЕХНОЛОГ ХИМИК ПСОВ

„В и К Йовковци“ ООД гр.Велико Търново обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на една щатна бройка на длъжност “ТЕХНОЛОГ ХИМИК” в Акредитирана лаборатория за питейни води….

Инженер – химик

Фирма „Глас-комерс” ООД извършва химическо матиране и декорация на стъклени изделия от 2003 г. Производственият цех е разположен в гр. Нови пазар. Във връзка с разрастване на дейността, фирмата…

Регионален мениджър

Хюман Фарма оперира в областта на производството и търговията с лекарствени продукти и хранителни добавки. В момента фирмата търси да присъедини към своя млад, енергичен и успешен отбор, кандидат…

Регионален мениджър

Хюман Фарма оперира в областта на производството и търговията с лекарствени продукти и хранителни добавки. В момента фирмата търси да присъедини към своя млад, енергичен и успешен отбор, кандидат…

Контрольор по качеството

КАОЛИН ЕАД e най-големият производител на индустриални минерали в Югоизточна Европа с предмет на дейност добив и преработка на каолини, кварцови пясъци, глини, фелдшпати, доломити, варовици и др. От 2013г….

Медицински представител

ВИВАФАРМА САЛЮШЪНС търси да назначи Медицински представител за град София на постоянен трудов договор. Задължения и отговорности Да представя пред лекари продуктите, с които работи фирмата. Да осъществява контакти…

Химичен лаборант в отделение по нуклеарна медицина

Във връзка с предстоящо откриване на Национална онкологична болница “Дева Мария” и разширяване дейността се обявява конкурс за: “Химичен лаборант“– 1 щатна бройка – 3500 лв. бруто. Изисквания Висше…

Медицински лаборант

САТ Хелт е динамична и иновативна компания, която предлага услуги в сектор здравеопазване и обединява хора с висока експертиза и дългогодишен професионален опит. Във връзка с разитието на компанията,…

ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

“Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД – водещ производител на генерични лекарства за българския пазар ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ(пълен работен ден). Задължения и отговорности Анализ на данни…

Технолог Растителни масла

АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД е основана през 2007г. и е специализирана в производството на биодизел, растителни масла, шрот и фармацевтичен глицерин. Компанията разполага с производствени мощности, които са напълно автоматизирани…