Технически сътрудник – лабораторни дейности

РВС-Русе ЕООД е частна лаборатория с нaд 90 годишна история и традиции в анализите на храни,води,фуражи,почви и болести по животните. Във връзка с разширяването на своята дейност, лабораторията търси…

Лаборант

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ АД е лидер в производството и продажбите на моторни и индустриални маслa на българския пазар, компания, работеща в Централна и Източна Европа, Централна Азия, Близкия Изток…

Лаборант – Микробиолог

Фирма “Димитър Маджаров-2” ЕООД – производител на млечни и месни продукти търси дa назначи лаборант за Млекопреработвателно си предприятие в гр. Стамболийски. Задължения и отговорности Извършва физикохимичен, микробиологичен и…

Апаратчик Синтез

ОРГАХИМ АД е една от най-големите химически компании в Европа с дългогодишна история в производството на бои за стени, тавани, дърво и метал, масла, лакове и съпътстващи продукти.  Във…

Специалист валидиране мощност/оборудване

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист валидиране мощност/оборудване към Дирекция „Качество“. Задължения и отговорности Организира и участва в дейностите за прилагане…

Лаборант на смени

Оргахим АД, една от най-големите химически компании в Европа с дългогодишна история в производството на бои за стени, тавани, дърво и метал, масла, лакове и съпътстващи продукти, търси да…

СТАЖАНТ В ОТДЕЛ ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

“ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” е водеща компания в рудодобивната индустрия, дъщерно дружество нa Дънди Прешъс Металс – Канада. Ние организираме ЛЕТЕН СТАЖ В ОТДЕЛ ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ С какво се…

Химик, контрол на качеството

„Mонбат Рисайклинг” ЕАД е водеща фирма в рециклирането на акумулаторен и оловен скраб, оловни сплави, полиетилен и полипропилен, производство на олово, оловни сплави, полиетиленови и полипропиленови материали. Поради своето…

Младши експерт

Министерство на околната среда и водите обявявa конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Смекчаване на изменението на климата“, Главна дирекция „Политика по изменение на климата“ – 1…

Старши експерт

Министерство на околната среда и водите обявявa конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване…