Стипендии на германската служба за академичен обмен - DAAD, в сътрудничество с МФ „Св.Св. Кирил и Методий“ за следване и научно-изследователска работа в Германия

Германската служба за академичен обмен - DAAD, в сътрудничество с МФ „Св.Св. Кирил и Методий“, отпуска стипендии за следване и научно-изследователска работа в Германия в следните категории:

• Летни курсове за студенти
Цел: задълбочаване на познанията по немски език. Предназначена за студенти от бакалавърска и магистърска степен на всички специалности. Срокът за кандидатстване е до: 1 декември 2019 г. Информация относно размер на стипендията можете да намерите на: www.daad.de/stip5

• Стипендии за студенти след първа диплома
Цел: изучаване на магистърска програма в държавно признат университет (държавен или частен в Германия). Стипендията е насочена към високо квалифицирани абсолвенти от всички специалности след първа диплома (бакалавър, магистър). Срокът за кандидатстване е 15 ноември 2019 г. Информация за продължителност и размер на стипендията можете да намерите на: www.daad.de/stip7

• Стипендия за докторанти и постдокторанти:
1. Краткосрочна стипендия за докторанти и млади учени (до 6 месеца)
Насочена към докторанти, млади учени и учени с докторска степен.
Цел: участия в изследователски проекти в германски университет или друг извън университетски изследователски институт.
Срок за кандидатстване:
- До 15 ноември 2019 – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.
- До 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.
Информация за размер на стипендията можете да намерите на: www.daad.de/stip1

2. Годишна стипендия за докторанти и млади учени (7 – 12 месеца)
Насочена към докторанти и млади учени.
Цел: Участие в изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски държавно признат университет или в друг извън университетски изследователски институт с дисертация в България.
Срокът за кандидатстване е 15 ноември 2019 г.
Информация за продължителност и размер на стипендията можете да намерите на: www.daad.de/stip3

3. Билатерална докторантура (Cotutele) (Продължителност на стипендията: до 2 години)
Предназначена за докторанти и млади учени. Стипендията има два варианта: а) за придобиване на докторска степен с партниращ научен ръководител в Германия и б) Кандидати, които към началото на отпускането на стипендията са допуснати до защита. Предлагат се и два варианта на финансиране. Информация за варианти за финансиране и размер на стипендията можете да намерите на: www.daad.de/stip13

• Стипендии за двустранен обмен на учени
Стипендията е предназначена за университетски преподаватели и учени с придобита докторска степен, които работят в университет или изследователски институт.
Цели на обменните програми: културен обмен и двустранни споразумения с чуждестранни партньорски организации. Продължителност от 7 дни до 3 месеца.
Срок за кандидатстване:
- До 15 ноември 2019 г. – за кандидатура с престой между юни и ноември 2020 г.
- До 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.
Информация за размер на стипендията можете да намерите на: www.daad.de/stip15

• Стипендии за университетски преподаватели и учени (Престой за изследователски проект)
Предназначена за университетски преподаватели и учени с придобита докторска степен, които работят в университет или изследователски институт.
Цел: извършване на работен проект или за сътрудничество с германско висше учебно заведение или изследователски институт. Продължителност: от 1 до 3 месеца.
Срок за кандидатстване:
- До 15 ноември 2019 г. – за кандидатура с престой между юни и ноември 2020 г.
- До 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.
Информация за размер на стипендията можете да намерите на: www.daad.de/stip2

• Повторна покана за бивши стипендианти на ДААД – АЛУМНИ
Предназначена за осъществяване на изследователски или работен проект в германски държавен университет или извън университетски изследователски институт. Продължителност: от 1 до 3 месеца.
Срок за кандидатстване:
- До 15 ноември 2019г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.;
- До 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.
Повече информация относно целевата група и размер на стипендията можете да получите на адрес: daad.de/go/de/stipa50015492