XVII-та Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 16-18 май 2018 г.

На 16, 17 и 18 май 2018 г. във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе 17-тото издание на Националната Конференция по химия за студенти и докторанти

Конференцията се организира от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ и Хумболтовия Съюз в България.

За участие в конференцията, изпратете заявка за участие и резюме на доклада на e-mail: scc2018@abv.bg.

Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме на доклад - 25.04.2018 г.

Времето за доклад на един участник е 15 минути и 5 минути за дискусия.

Моля, използвайте прикачените на сайта образци за резюме и заявка за участие: http://edurein.chem.uni-sofia.bg/scc2018/registration.html

Интернет страница на конференцията: http://edurein.chem.uni-sofia.bg/scc2018/

Адрес на електронната поща на конференцията: scc2018@abv.bg

Организационен комитет

проф. Георги Вайсилов
доц. Християн Александров, тел 02 8161 227
доц. Петко Петков, тел. 02 8161 433
гл. ас. Искра Колева, тел. 02 8161 354
студент Кристина Симеонова
студент Николай Даскалов