НАЧАЛНИК ЦЕХ ХИМВОДООЧИСТКА – „ХВО“

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Топлофикация ВТ АД търси да назначи НАЧАЛНИК ЦЕХ ХИМВОДООЧИСТКА – „ХВО“.

Задължения и отговорности

 1. Ръководи дейността на цех ХВО, съобразно утвърдения производствен план.
 2. Контролира своевременното снабдяване на цех ХВО с инструменти, апаратура, суровини, работно облекло и лични предпазни средства.
 3. Следи и отговаря за работата на цех ХВО.
 4. Осъществява организационния процес, свързан с поддръжката и ремонта на машините и оборудването.
 5. Следи за изпълнението на производствения план- график на цех ХВО.
 6. Контролира спазването на производствената и технологична дисциплина, правилата за охрана, безопасност и хигиена на труда.
 7. Води и съхранява производствената документация на цеха.
 8. Участва активно при избора на оборудването, модернизацията и реконструкциите в цех ХВО.
 9. Изпълнява и други задачи, възложени му във връзка с изпълняваната работа.

Изисквания

 • С предимство Висше ХИМИЧЕСКО образование;
 • Работа на подобна позиция ще се счита за значително предимство;
 • Добри компютърни умения (MS Office);
 • Комуникативност, умения за работа в екип, отлични организационни умения, нагласа и желание за работа в динамична работна среда.

Предложението

 • Работа на трудов договор;
 • Нето трудово възнаграждение 1700 лв.;
 • Ваучери за храна на стойност 200 лв.;
 • Месечни бонуси при изпълнение на поставените задачи качествено и в срок;
 • Кариерно развитие според постигнатите резултати;
 • Възможност за допълнителна квалификация;
 • Много добри условия на труд.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуално CV, с посочени актуални данни за обратна връзка