Задължения и отговорности

 1. Организира и контролира производствените дейности.
 2. Управлява производствените процеси и ресурсите за постигането на високо качество на продукцията и изпълнение на производствените планове.
 3. Работи целенасочено с хората в екипа за повишаване на техните компетенции и взаимозаменяемостта им в работния процес.
 4. Участва във внедряването на иновативни практики в производството и координира процесите по непрекъснато подобрение посредством SMED анализ, 5 WHY, KAIZEN и т.н.
 5. Своевременно и коректно отчита произведената готова продукция – заприхождаване в система SAP и предаване на продукцията на складово стопанство.
 6. Води навременни и детайлни отчети за смяната в съответствие със заложените в Компанията изисквания.
 7. Контролира правилното съхранение на суровините и материалите.
 8. Осигурява здравето и безопасността при работа, реда и хигиената в производствените зони.

Изисквания

 • Минимум 2-3 години опит в производство и управление на хора;
 • Английски език: ниво Intermediate, писмено и говоримо;
 • Предишен опит в сектор бързооборотни стоки е предимство;
 • Висше образование – техническо, технологично, химическо;
 • Умения за работа с MS Office, опит в работа със система SAP е предимство;
 • Готовност за работа на смени, вкл. и нощна.

Предложението

 • Да бъдеш част от развиваща се компания изграждаща дългосрочни взаимоотношения със своите служители;
 • Работа в екип от професионалисти и динамична среда, предоставяща възможности за развитие;
 • Допълнителен пакет от социални придобивки и бонуси обвързани с постигнатите резултати;
 • Платен годишен отпуск – 20 работни дни по КТ и допълнителни дни според позицията;
 • Допълнително здравно осигуряване, включващо болнична и доболнична помощ; здравен пакет за зъболекар, очила и лекарства;
 • Организиран служебен транспорт/осигуряване на карти за гориво, съгласно политиката при определени условия;
 • Подпомагане с пакет за РЕЛОКАЦИЯ за кандидати с отдалечена локация;
 • Осигурено работно облекло;
 • Допълнителен бонус за Коледа и Великден, Бонус при участие в програма „Доведи приятел;
 • Подарък по социалната политика на компанията за специални събития;
 • Възможност за издаване на карта за спорт;
 • Преференциални фирмени отстъпки за различни услуги и обекти;
 • Работна среда с добри практики, позитивна атмосфера и възможност за развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

За повече информация: 0890 120 220