Началник отдел Технически и качествен контрол

Момина крепост АД – гр. Велико Търново търси да назначи специалист на длъжност “Началник отдел Технически и качествен контрол”.

Заемащите тази длъжност организират изследвания за осигуряване високо техническо равнище и качество на произвежданата продукция, следят за спазване на стандартите, нормативните документи и инструкциите.

Изисквания

  • Висше химическо образование – специалност полимери ще е предимство;
  • Владеене на английски език;
  • Инициативност и отговорност при работа;
  • Умения за работа в екип;
  • Предишен опит ще бъде предимство.

Предложението

  • Добро заплащане, постоянен трудов договор със срок за изпитване;
  • Петдневна работна седмица;
  • Допълнително здравно осигуряване;
  • Възможност за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография