Във връзка с разширяване на дейността си “СИГМАТЕК” ЕООД търси да назначи НАЧАЛНИК ЛАБОРАТОРИЯ.

Задължения и отговорности

 1. Организира провеждането на всички видове металострукторни, физико-механически, физико-химически изпитвания, необходими изследвания и анализи, с цел да осигури лабораторен контрол на качеството на изходните материали, полуфабрикатите, получените изделия и металострукторният анализ на готовите продукции в съответствие с действащата техническа документация.
 2. Провеждане на изследвания за установяване на причините за бракуваните (дефектните) изделия.
 3. Обезпечаване на съответствията на лабораторията с критериите за акредитация.
 4. Управление и ръководство на персонала на металографическата лаборатория.
 5. Разработване на методики и инструкции по контрола на материалите и изделията, текущ контрол на производството на отделните му етапи (стадии) и селективно контролиране и провеждане на изпитания, тестване на отделните образци от промишлените партиди.
 6. Съставяне на отчети, доклади и заключения въз основа на проведените анализи.

Изисквания

 • Образование – степен бакалавър/магистър;
 • Опит в работата като началник на лаборатория – най-малко 3 години;
 • Владеене на английски език;
 • Познаване на изискванията на стандартите ISO9001 и ISO17025.

Предложението

 • Атрактивно заплащане, пълни осигуровки;
 • Осигурен транспорт до работното място;
 • Работно време от понеделник до петък; 8 часов работен ден;
 • Дългосрочен трудов договор;
 • Обучение на персонала;
 • Възможност за добро развитие.