БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип Младши Химик.

Задължения и отговорности

 1. Следи и спазва установените правила за безопасност, както и тези за Добра Лабораторна Практика и Добра Документална практика.
 2. Извършва химични и/или физико-химични анализи на изходни материали, междинни, насипни и крайни продукти.
 3. Отговорен е за правилното регистриране, съхранение и употреба на предоставените проби и сравнителни вещества.
 4. Обработва, документира и оценява на време резултати от изпитванията и в съответствие с изискванията на процедурите.
 5. Поддържа реда и чистотата на работното място, аналитичната апаратура и лабораторната стъклария.

Изисквания

 • Образование – Висше образование в областта на химията и фармацията;
 • Умения за ефективна и конструктивна работа в екип;
 • Аналитично мислене;
 • Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения;
 • Готовност за работа на смени;
 • Английски език на работно ниво би било считано за предимство.

Предложението

 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда;
 • Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие;
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки;
 • Транспорт до гр. Дупница от София, Благоевград, Кюстендил, Радомир и региона.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография