Задължения и отговорности

 1. Управление на производствения процес, включително надзор на персонала и осигуряване на спазването на стандартите за качество.
 2. Планиране и координиране с клиенти, както и управление на поръчки и доставки.
 3. Гарантиране на спазването на процедурите за безопасност и хигиена на работното място.
 4. Участие в разработването на нови продукти и подобряване на съществуващи формули.
 5. Анализиране на данни и докладване на напредъка към висшия ръководен екип.
 6. Работа с машини и предоставяне на помощ при необходимост.

Изисквания

 • Бакалавърска степен в научна област, свързана с производството на козметика, химия или подобна област;
 • Минимален трудов стаж от 2 години в управлението на производствен процес в козметичната индустрия;
 • Задълбочено разбиране на GMP (добри производствени практики) и свързаните с тях разпоредби;
 • Отлични комуникационни и междуличностни умения, както и способност за изграждане и поддържане на взаимоотношения с клиенти;
 • Опит в работата с машини и оборудване, използвани в производството на козметика;
 • Самостоятелна инициатива, внимание към детайлите и силни аналитични умения;
 • Английски език на ниво, подходящо за вътрешна и външна комуникация;
 • Желание за непрекъснато учене и развитие в козметичната индустрия.

Предложението

 • Конкурентна заплата, съобразена със стойността, която носите на нашата компания;
 • Възможности за професионално израстване и развитие в малка, но бързо развиваща се организация;
 • Работно време на пълен работен ден от понеделник до петък между 8:30 – 17:00;
 • Ваучери за храна;
 • Стимулираща и динамична работна среда.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография и мотивационно писмо